AKTUÁLNE VÝSLEDKY

4. miesto - Randa Cup, Žilina, 22.06.2008

kategória Juniori II C, štandardné tance
Kristián Petras - Emília Scherfelová

5. miesto - Randa Cup, Žilina, 22.06.2008

kategória Juniori II C, latinsko-americké tance
Kristián Petras - Emília Scherfelová

1. miesto - Randa Cup, Žilina, 22.06.2008

kategória HOBBY Juniori, štandardné tance
Oliver Pavličko - Dominika Kromková

1. miesto - Randa Cup, Žilina, 22.06.2008

kategória HOBBY Juniori, latinsko-americké tance
Oliver Pavličko - Dominika Kromková

4. miesto - Majstrovstvá SR, Košice, 16.02.2008

Juniori I, latinsko-americké tance
Kristián Petras - Emília Scherfelová

2. miesto - Majstrovstvá SR, Košice, 16.02.2008

Juniori II, latinsko-americké tance
Dušan Gruľa - Alexandra Ksiažeková

11. miesto - Majstrovstvá SR, Košice, 16.02.2008

Juniori II, latinsko-americké tance
Maroš Hajduk - Zuzana Fašková

21. miesto - Majstrovstvá SR, Košice, 16.02.2008

Juniroi II, latinsko-americké tance
Miroslav Martinko - Dominika Horníková

16. miesto - Majstrovstvá SR, Košice, 16.02.2008

Dospelí, latinsko-americké tance
Michal Kriška - Dominika Beňaková

2. miesto - Zubatá velryba Jary Wolfové ze světa, Brno (ČR), 10.02.2008

Dospelí C, štandardné tance
Peter Pivovar - Miriama Slovíková

9. miesto - Bystrický tanečný parket, Banská Bystrica, 09.02.2008

Dospelí C, štandardné tance
Peter Pivovar - Miriama Slovíková

3. miesto - Bystrický tanečný parket, Banská Bystrica, 09.02.2008

Juniori I D, štandardné tance
Matej Mráz - Erika Spišáková

ARCHÍV VÝSLEDKOV