MSR 10 tancov 2019
 

Majstrovstvá Slovenska 2019 opäť v Poprade, tentokrát v 10 tancoch.

V sobotu 2. 2. 2019 sa v Aréne Poprad budú konať opäť Majstrovstvá Slovenskej republiky, tentokrát v 10 tancoch (štandardné aj latinsko-americké).

 

PROPOZÍCIE

Názov súťaže: Majstrovstvá SR v 10T 2019

Dátum súťaže: 02.02.2019

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský zväz tanečného športu, Škultétyho 1, Bratislava

Zástupca vyhlasovateľa: Peter Ivanič - vedúci SÚ SZTŠ

Usporiadateľ súťaže: SZTŠ / Tanečné centrum FORTUNA Poprad

Zástupca usporiadateľa: Ing. Peter Pastorek - prezident TC Fortuna Poprad

Miesto konania súťaže: Poprad, Aréna Poprad, Uherova 2

Účasť v súťaži: páry SZTŠ, ktoré spĺňajú podmienky SP SZTŠ

Vedúci súťaže: Štrbová Kvetoslava, Poprocký Miloš

Tajomník súťaže: Ivan Bielický

Sčitatelia: Miroslav Víťazka, Erik Popovič

 

POHÁROVÉ SÚŤAŽE

1. MSR Do 21 10T

2. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Dospelí tried A,S - 10T

3. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Juniori I tried D,C,B + Deti II D,C - 10T

4. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Juniori II tried C,B,A - 10T

5. Celoslovenská majstrovská súťaž párov ktg. Mládež tried B,A,S - 10T

6. MSR SENIORI I 10T

7. MSR SENIORI II 10T

8. MSR SENIORI III 10T

 

Rozhodcovský zbor:

Salvatore Caruso     Taliansko

Martynas Kura         Litva

Elena Kuznetsova     Rusko

Ivo Muenster           Nemecko

Monika Zamorska     Poľsko

Katarína Baluchová  Bratislava

Michaela Bielická      Hrubá Borša

Petr Horáček            Bratislava

Matej Chren             Bratislava

Peter Ivanič             Nitra

Dušan Paška            Trenčín

Milan Plačko             Košice

Michal Soukup          Trenčín

Hudba: reprodukovaná hudba

Veľkosť tanečnej plochy: 14 x 22 m

Druh tanečnej plochy: parket

 

Časový harmonogram:

09:00 otvorenie sály

09:00 – 9:30  prezentácia Juniori I, Do 21, Seniori III

09:20 – 09:55  roztancovanie Juniori I, Do 21, Seniori III

09:30 -  09:35  prezentácia rozhodcov

09:35 – 09:55  porada rozhodcov, losovanie rozhodcov

10:00             1. kolo Do 21

                     1. kolo Juniori I

                     1. kolo Seniori III 

11:15 - 11:30  prezentácia Seniori II

12:00              1.kolo Senior II

13:30             vyhlásenie výsledkov Juniori I, Do 21, Seniori II, Seniori III

-------------------------------------------

13:00 – 13:30  prezentácia Junior II, Mládež

13:30 – 14:15  roztancovanie Junior II, Mládež

14:15 – 14:25  porada rozhodcov

14:30             1.kolo Junior II

                     1.kolo Mládež

14:45 – 15:00  prezentácia Dospelí, Seniori I

                     1.kolo Dospelí, Seniori I

                      vyhlásenie výsledkov Seniori I

GALAVEČER

19:00             slávnostné otvorenie, nástup párov

                     finále Junior II             

                     finále Mládež

                     finále Dospelí  

22:05             koniec súťaže

 

SZTŠ si vyhradzuje právo po uzávierke prihlášok zmeniť časový harmonogram.

Termín prihlášok: 23.01.2019

Prihlášky: 02/ 4445 7850 (SZTŠ), szts@szts.sk

Informácie: 052/ 7886 111, 0911 886 111, 0948 886 111, 0907 886 111

tcfortuna@tcfortuna.sk

Štartovné: podľa Finančného poriadku SZTŠ

Vstupné:

  • dopoludňajšia vstupenka bez galaprogramu (platí do 13.30 hod.) 15,- €
  • popoludňajšia vstupenka vrátane galaprogramu (platí od 13.30 hod.) 20,- €
  • celodenná vstupenka vrátane galaprogramu 25,- €
  • VIP vstupenka k stolu (počas galaprogramu s občerstvením) príplatok 15,- € k základným cenám vstupného, možnosť objednať len do 26.1.2019
  • deti do 10 rokov, dôchodcovia a ZŤP 50% zľava zo vstupného (zľava neplatí k stolom)

 

Otázky a objednávky: p. Scherfelová 0903 621 149, svetielko@post.sk

Udeľované tituly: Majster Slovenskej republiky v 10 tancoch

Ceny: Prvé tri páry v každej kategórii poháre a medaily, všetky finálové páry diplomy a kvety.

Organizátor zabezpečí vecné ceny v jednotlivých kategóriách nasledovne:

Juniori I 150 EUR, Juniori II 200 EUR, Seniori I 100 EUR, Seniori II 100 EUR, Seniori III 100 EUR.

Úhrada nákladov: Organizátor hradí cestovné náklady a honoráre rozhodcom, funkcionárom podľa platných predpisov SZTŠ, WDSF, Zákona o cestovných náhradách.

Tanečné páry a ostatní účastníci na vlastné náklady.

Poznámky: Finále v kategórii Dospelí sa tancuje podľa pravidiel WDSF -finálové páry v poradí podľa vylosovania tancujú Quickstep a Jive po 1 min. sólo a následne spoločne v dĺžke 1 min.

Strava: v priestoroch haly je bufet s teplým a studeným občerstvením.

UBYTOVANIE:

Hotel Tatra**, Karpatská 11, tel.: 052/ 7763 877

Hotel Poprad***, Partizánska 18, tel.: 052/ 7721 251

Hotel Sobota***, Kežmarská 15, tel.: 052/ 4663 121

Penzión Fortuna***, Sobotské nám. 43, tel.: 052/ 7769 602

Hotel Aquacity*** alebo ****, Športová 1, tel.: 052/ 7851 222

Penzión House Family, Magurská 10, tel.: 0903 595 735

SOŠ stavebná, Okružná 25, tel.: 052/ 7721 876

STRAVOVANIE:

v priestoroch haly je bufet s teplým a studeným občerstvením ako aj reštaurácia

VSTUP PRE PÁRY:

v čase od 09.00 – 09.45 bude pre tanečné páry otvorený bočný vchod,

v ostatnom čase tanečné páry vstup cez hlavný vchod

Upozornenia: Každý tanečník tancuje na vlastnú zodpovednosť.

Vstup na parket bude povolený iba s chráničmi na podpätky.

Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže.

Prísny zákaz kladenia mokrých utierok a iných mokrých predmetov na parket!

Na súťaži bude možnosť zakúpenia tanečných pomôcok a topánok.

Propozície vypracoval: Peter Ivanič

Dňa: 14.01.2019 15:26:54

Schválené dňa: 14.01.2019 15:27:12

Schválené pod číslom: 4-2/19

Schválil: Peter Ivanič

Súťaž bude prebiehať podľa platných predpisov SZTŠ a týchto propozícií súťaže.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE