PROPOZÍCIE

 

Názov súťaže: Parketový tiger 2017 - 22.ročník

Dátum súťaže: 30.09.2017

 

Vyhlasovateľ súťaže: Tanečné centrum FORTUNA Poprad

Zástupca vyhlasovateľa: Ing. Peter Pastorek - prezident

Usporiadateľ súťaže: Tanečné centrum FORTUNA Poprad

Zástupca usporiadateľa: Ing. Peter Pastorek - prezident

Miesto konania súťaže: Poprad, Športová hala ZŠ Komenského, 

Komenského 15

Účasť v súťaži: páry SZTŠ a členov WDSF, spĺňajúce podmienky 

SP SZTŠ

Vedúci súťaže: Ing. Stella Víťazková Žiar nad Hronom

Tajomník súťaže: Mgr. Ivan Bielický, Hrubá Borša

Sčitatelia: Ing. Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom

Bodovacie súťaže:

1. Dospelí C LAT

2. Dospelí C ŠTT

3. Juniori II C LAT

4. Juniori II C ŠTT

5. Juniori II D LAT

6. Juniori II D ŠTT

Pohárové súťaže:

7. SP JUN LAT

8. SP JUN ŠTT

9. SP LAT

10. SP ŠTT

Rozhodcovský zbor:

Bielická Michaela, Hrubá Borša

Drljača Alena, Martin

Fáber Juraj, Banská Bystrica

Imre Pavel, Lučenec (SZTŠ)

Kocsis Tibor, Bratislava (SZTŠ)

Kovács Jozef, Košice (SZTŠ)

Pastorek Peter, Poprad

Paulisová Lenka, Košice

Plačková Marieta, Košice (SZTŠ)

Schwarcz Július, Rožňava

Sňahničan Peter, Žilina

Soukup Michal, Trenčín

Štrbová Kvetoslava, Pezinok

Bank Karel, Česko

Hudba: reprodukovaná hudba – CD

Veľkosť tanečnej plochy: 20x12 metrov

Druh tanečnej plochy: parkety

Časový harmonogram: 

09,45 otvorenie sály

10,00 prezentácia Juniori II D ŠTT, 

Juniori II C ŠTT, Dospelí C ŠTT

10,15 roztancovanie ŠTT

10,30 porada rozhodcov

11,00 súťaž Juniori II D ŠTT, Juniori II C ŠTT, Dospelí C ŠTT

11,45 prezentácia Juniori II D LAT, Juniori II C LAT, 

Dospelí C LAT

12,30 roztancovanie LAT

12,45 súťaž Juniori II D LAT, Juniori II C LAT, Dospelí C LAT

 

13,30 prezentácia SLP Juniori LAT, Dospelí ŠTT

14,30 roztancovanie SLP Juniori LAT, Dospelí ŠTT

15,00 súťaž SLP Juniori LAT, Dospelí ŠTT

16,15 prezentácia SLP Juniori ŠTT, Dospelí LAT

17,00 roztancovanie SLP Juniori ŠTT, Dospelí LAT

17,30 súťaž SLP Juniori ŠTT, Dospelí LAT

19.30 ukončenie súťaže

 

Vstupné: dospelí 10€, deti 5€

Ceny: prvé tri páry poháre a medaily, všetky finálové páry diplomy a kvety

finančné odmeny pre páry SLP Dospelí na 1.-3. mieste

Ubytovanie:

Hotel Tatra**, Karpatská 11, tel.: 052/ 7763 877

Hotel Poprad***, Partizánska 18, tel.: 052/ 7721 251

Hotel Sobota***, Kežmarská 15, tel.: 052/ 4663 121

Penzión House Family, Magurská 10, tel.: 0903 595 735

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1, tel. 052/ 7731 617

SOŠ stavebná, Okružná 25, tel.: 052/ 7721 876

 

V priestoroch súťaže bude prebiehať predaj topánok a tanečných potrieb firmy EURO DANCE LUX.

 

Upozornenia:

Každý tanečník tancuje na vlastnú zodpovednosť.

Vstup na parket bude povolený iba s chráničmi na podpätky.

Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže.

 

Propozície vypracoval: TC FORTUNA Poprad